sobota, 25 maja 2013

WIELOZNACZNOŚĆ JĘZYKA NA PRZYKŁADZIE BRANŻY MULTI LEVEL MARKETINGU (MLM)

Zapraszam wszystkich czytelników do mojej pełnej  publikacji , którą zaprezentowałam podczas  e- konferencji organizowanej przez  Gliwicką Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości pt.  The First International Language And The Environment E-conference (LATEe-c) 25 marca br. 
W artykule poruszam kwestię wieloznaczności pojęć języka biznesu na przykładzie branży MLM. 
Oto wybrane fragmenty publikacji:

 
(...)
W języku ekonomii występuje mnogość pojęć wieloznacznych, a tak naprawdę w języku ekonomii występuje mało słów niepolisemicznych. Słowo pozbawione kontekstu jest bowiem niezrozumiałe, niekonkretne i polisemiczne. Wieloznaczna terminologia naukowa staje się jednym ze źródeł błędnej komunikacji. Praktyka pokazuje, że każdy ekonomista, przedstawia własne ujęcie danego zagadnienia. Przykład mogą stanowić takie określenia jak: globalizacja, kapitał, przedsiębiorczość, internacjonalizacja, transgraniczność, logistyka. Wydaje się, że silniejszym zagrożeniem w procesie komunikacji jest posługiwanie się przez naukowców – ekonomistów kolokwializmami, przypisując im określone znaczenie, które trudno odczytać bez wcześniejszego merytorycznego przygotowania. Chaos komunikacyjny jest tym silniejszy,gdy dane pojęcie ekonomiczne jest różnorodnie definiowane, a w różnych ujęciach posiada odmienne znaczenie. Nieporozumienia te bywają dość uciążliwe, ale na ogół są nieszkodliwe. Na przykład termin „firma”, jest powszechnie interpretowany jako podmiot gospodarczy, przedsiębiorstwo szczególnie gdy mowa o mikroekonomii czy naukach o zarządzaniu. Z prawnego punktu widzenia takie utożsamienie jest jednak błędne. Zgodnie z definicją legalną ujętą w Kodeksie cywilnym artykuł 43-43 „firmą jest imię i nazwisko osoby fizycznej oraz nazwa osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej”. (...) 
Wieloznaczność w ekonomii staje się zjawiskiem wręcz powszechnym. Wielce niefortunne z punktu widzenia komunikacji jest przyjmowanie przez daną grupę zawodową pojęć powszechnie używanych w całej dziedzinie nauki i przypisywanie im odmiennych znaczeń, które powszechnie są inaczej interpretowane przez społeczeństwo. Przykład tutaj może stanowić branża multi-level marketingu (MLM).  (...) Większość terminów stosowanych w środowisku marketingu wielopoziomowego nie tylko swoją etymologię ma w języku angielskim, ale również przypisuje się im odmienne znaczenie od potocznie znanego. Najpierw warto przytoczyć grupę słów: sponsoring, sponsorować, sponsor, nadsponsor, linia sponsorowania. W słowniku języka polskiego odnajdujemy trzy znaczenia słowa sponsor powszechnie stosowane w języku codziennym: po pierwsze –osoba, która finansuje jakieś przedsięwzięcie,wydarzenie kulturalne itp.; po drugie –ktoś, kto funduje, stawia coś, najczęściej alkohol; po trzecie –mężczyzna,który ma utrzymankę. W języku ekonomicznym pierwsze znaczenie jest powszechnie stosowane wśród specjalistów z zakresu PR czy marketingu. W przypadku środowiska marketingu wielopoziomowego określenie sponsor stosowane jest do osoby, która wprowadza nową osobę do struktury, tłumaczy, szkoli,przedstawia ideę multi-level marketingu oraz specyfikę firmy i produktu bądź usługi nowowchodzącej osobie do struktury. Również pozostałe słowa posiadają inne znaczenie:zasponsorować kogoś oznacza zrekrutować kogoś do własnej struktury; linia sponsorowania oznacza grupę osób, która należy do danej struktury (grupy); słowo sponsoring rozumiane jest jako rekrutacja do struktur MLM, natomiast nadsponsor to sponsor sponsora, czyli osoba która zrekrutowała sponsora do struktury; inaczej jest to osoba z górnej linii sponsorowania. W środowisku menedżerów MLM te pojęcia nie powodują rozbieżności w procesie komunikacji, są czytelne i jednoznaczne.(...)
 
 

2 komentarze:

Unknown pisze...

mlm są jak korony porcelanowe szybko się psują. no i to ściema niestety

Alina Vogelgesang pisze...

Idea firmy MLM ma swoją specyfikę i nie jest ideą złą w swojej istocie. Jednakże to ludzie nie znają jej specyfiki i wypaczają jej obraz.