Szklany sufit dla kobiet w sprzedaży bezpośredniej? - artykuł dla PSSBCzy kobieta i mężczyzna różnią się wobec siebie?
kobieta w biznesieBadania opublikowane na łamach Journal of Personality and Social Psychology[1] pokazują, kobiety są z Wenus a mężczyźni z Marsa”. Zatem nie powinny mieć miejsca żadne bariery czy czynniki dyskryminujące kobiety. A rzeczywistość jest inna…
że różnice  pomiędzy płciami są niewielkie,  pod względem cech charakteru, jesteśmy niemal tacy sami.  Swoją tezę mówiącą, iż płeć nie odgrywa istotnej roli w kształtowaniu charakteru badacze udowadniają na podstawie badań na próbie  13 tys. osób, u których analizowano 122 cechy – od empatii po seksualność, od skłonności do nauk przyrodniczych po ekstrawersję. Uzyskane wyniki  statystyczne jednoznacznie wskazują, że kobiety i mężczyźni wcale nie trafili do dwóch odrębnych grup. Tym samym obalili popularne stwierdzenie, że „


Zapraszam do całego artykułu , który ukazał się na stronie Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej pt. Szklany sufit dla kobiet- czy jest w sprzedaży bezpośredniej? 

poznaj szczegóły


Komentarze

Popularne posty