MLM- globalne mrowiskoMultilevel marketing jest branżą o dwukrotnie większym tempie rozwoju niż cała gospodarka światowa, gdzie pracuje ponad 100 milionów dystrybutorów. Elastyczność, przedsiębiorczości i niezależność to atuty biznesu MLM, cenione przez ludzi na wszystkich kontynentach. We współczesnym MLM nie działasz już tylko lokalnie- skala działalności dzięki informatyzacji i szybkiemu rozwojowi branży IT pozwala każdemu stać się gigantem w skali globalnej.

Na przestrzeni dziesięciu ostatnich lat tempo rozwoju branży DS./MLM z roku na rok wyniosło 7 proc., zaś gospodarka światowa w tym samym okresie rozwijała się w tempie 2,9 proc. Dwukrotnie większe tempo rozwoju tego sektora stanowi odpowiedź rynku na wzrastające się potrzeby zróżnicowanych i zindywidualizowanych zachowań konsumentów. W 2014 roku wartość obrotów sektora DS./MLM wyniosła 182,8 miliardów USD, co wygenerowało wzrost o 6,4 % w porównaniu z 2013 rokiem. Taki stan wskazuje na ogromne zainteresowanie społeczeństwa na całym świecie na  alternatywne źródła pozyskiwania dochodów, szczególnie przez młode pokolenia oraz kobiety.
MAster Business MLM MLM Multi Level Marketing

Branża ta nie wymaga dużych nakładów kapitałowych do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej oprócz, determinacji, inwestycji czasowych do wygenerowania procesu duplikacji oraz cech przedsiębiorczych. To są atrakcyjne atuty szczególnie
 istotne dla młodego pokolenia. MLM daje ludziom poczucie wolności i niezależności oraz jest dobrą ścieżką samorozwoju.

Wielkość globalnego rynku branży DS./MLM można wyobrazić sobie analizując liczbę osób zajmującą się tą branżą . Według danych WFDSA w branży znajdziemy 99,7 miliona dystrybutorów (dla porównania liczb populacja mieszkańców USA w 2014 wynosiła 318,9 miliona osób). W ciągu dekady liczba osób zaangażowanych w tą działalność również uległa podwojeniu.

 Obecnie MLM dla przedsiębiorstw jest najskuteczniejszą formą dystrybucji i sprzedaży produktów na trudnym współcześnie rynku konsumenckim. Przedsiębiorcy mają świadomość, że system poleceń i wartości kreowanych przez przedstawicieli stają się najefektywniejszą współcześnie formą ze wszystkich działań marketingowych. Klasyczna reklama w postaci ulotki, plakatu, reklamy telewizyjnej traci na wartości. 

Nawet  tradycyjnym „globalnym graczom” operowanie na globalnym rynku jest coraz trudniejsze ze względu na wzrastającą i zaostrzającą się konkurencję cenową. J.C. Bogle[1] tak wypowiada się: „nigdy tak wiele nie było płacone za tak mało” i podkreśla, że świat gospodarki opanowali pośrednicy. Przedsiębiorcy swoją efektywność przekładają na branżę multilevel marketingu oraz sprzedaż bezpośrednią. Multilevel marketing pozwala na tworzenie nowych sieci konsumenckich na skalę całego globu, z których każdy może wynieść wymierne profity. Prognozy wskazują, że jej tempo rozwoju będzie dwukrotnie większe od najszybciej rozwijającej się obecnie branży IT.

Branża otrzymała w amerykańskiej prasie nazwę „mrówczego biznesu”, który z perspektywy lat rozlewa się na cały glob. Tej ekspansji już nie można zatrzymać. Gdy przyjrzymy się największym firmom sektora DS./MLM i ich zasięgom nie sposób tych danych ignorować, czy traktować jako małostkowe. Silnie rozwijające się firmy dominują w minimum 35 krajach, zaś liczba ich dystrybutorów liczona jest w tysiącach. Wiele dużych przedsiębiorstw chciałoby poszczycić się takimi danymi.
multilevel marketing MLM


W związku z globalizacją oraz wzrostem znaczenia technologii pojawiły się przed multilevel marketingiem nowe wyzwania. Obecnie funkcjonujemy jeszcze w okresie hybrydyzacji dwóch epok multilevel marketingu MLM1.0 oraz MLM 2.0. (Więcej znajdziesz w mojej zielonej książce) Jednakże tempo zmian znacząco przyspiesza proces przejścia do epoki MLM 2.0 wraz z nowoczesnymi technologiami i młodym pokoleniem, który wchodzi na rynek. Współczesne, znaczące firmy multilevel marketingu dysponują rozbudowanymi rozwiązaniami informatycznymi, wychodzącymi poza powszechne znane usługi IT, tworzącymi bazy danych swoich konsumentów na całym świecie. Praca z wykorzystaniem tak profesjonalnych narzędzi pozwala na obserwowanie i budowanie rynku w każdym miejscu na globie z każdego miejsca, gdzie mamy dostęp do Internetu.

Rozwój multilevel marketingu i jego rozrost na całym świecie jest pewny, system jest odpowiedzią na nową epokę ekonomii – gospodarki wydajności. Duplikacja pozwala na wzrost wydajności, każdego z nas, każdej „mrówki” w tym mrowisku, które rozlewa się na cały glob, co jest trudne do osiągnięcia działając w tradycyjnych formach biznesu.


artykuł ukazał się w:   A. Vogelgesang, Globalne mrowisko, AlterBusiness, nr 17, 2016, s. 22-23
[1] Bogle J. C. (2008), Enough. True Measures of Money, Business, and Life, Wiley, USA, November 2008, p.28

Komentarze

Popularne posty