poniedziałek, 2 stycznia 2017

Firma MLM- Twój bezpieczny partner biznesowy . Jak ją wybrać?- artykuł
Multilevel marketing staje się coraz popularniejszą formą dystrybucji, atrakcyjną zarówno dla dystrybutora jak i klienta, czy przedsiębiorstwa MLM. Atrakcyjność wynika przede wszystkim z alternatywnych wartości  i profitów czerpanych przez każdą grupę.

 Tempo zmian życia, przestarzałość modeli zarządczych czy gospodarczych nakłania ludzką naturę do poszukiwania odmienności, która jednych fascynuje a drugich przeraża. Każda nowość rynkowa budzi w społeczeństwie tego typu kontrowersje. Jeszcze niedawno, bo blisko 25 lat temu patrzyliśmy na systemy franczyzowe jako narzędzie dystrybucji wątpliwe do powodzenia na rynku krajowym. Dzisiaj coraz częściej spotykamy się z franczyzą, śmiem rzec, że przede wszystkim rozwijają się coraz to nowsze formy franczyzowe zarówno małe jak i duże.

Lisa Nichols powiedziała- "Jesteś projektantem swojego przeznaczenia. Jesteś jego autorem. Sam piszesz historię. Pióro tkwi w Twoim ręku, a wynik zależy od tego, co wybierzesz".
Jeżeli już chcesz rozpocząć współprace z daną firmą MLM musisz dokonać poprawnego wyboru. Dlaczego?

Po pierwsze, w marketingu wielopoziomowym działasz długo, aby wypracować dochód. Nie jest to system współpracy oparty na jednorazowych transakcjach. 

→→Po drugie, sukcesem w marketingu wielopoziomowym są relacje , które tworzysz od pierwszego spotkania niezależnie czy stosujesz drogę tradycyjną, czy wykorzystujesz nowoczesne narzędzia IT.

→→→ Po trzecie, wypadałoby aby Twój partner biznesowy, czyli firma MLM, z którą rozpoczynasz współpracę był rzetelny i wiarygodny, czyli stabilny ekonomicznie. Mało kto rozpatruje ten argument dokonując wyboru danej firmy MLM. Niestety w tym miejscu muszę podkreślić fakt, że nowo rozpoczynające firmy w biznesie MLM mają bardzo wysoki współczynnik umieralności, tzn. na 10 rozpoczynających firm tylko 2 przetrwają 10 lat, zaś 6 upadnie już w pierwszych 5 latach. To bardzo wysokie ryzyko, które musisz uwzględnić jeżeli wybierasz do współpracy nowowchodzący podmiot rynkowy.  Wiele podmiotów w MLM upada ze względu na kłopoty finansowe, zaciągnięte długi i błędy zarządcze, które  doprowadzają w najlepszym wariancie do przejmowania (fuzji) tych upadających firm przez pozostałe.

Alina Vogelgesang MLM MBMZatem istotne wydaje się wybranie właściwego partnera, przede wszystkim z jednego najważniejszego argumentu. Polecając firmę czy dany produkt MLM polecasz swoją wiarygodność, reputację, rzetelność..itp. Dla mnie są to najważniejsze cechy w tym biznesie. Osoby polecające w krótkim okresie kolejne firmy MLM tracą ten wizerunek bezpowrotnie.O sukcesie danej firmy działającej w ramach systemu marketingu wielopoziomowego na danym rynku decyduje szereg czynników. Zostały one ujęte w mojej najnowszej książce „Potencjał MLM”[1].  Jednocześnie stanowią one listę tych elementów, które każda nowowchodząca osoba do danego systemu MLM powinna uwzględnić zanim rozpocznie współpracę.

 Do najważniejszych z nich zaliczymy:
·         jakość i skuteczność oferowanych produktów potwierdzona certyfikatami instytucji kontrolujących jakość produktów z całego świata (im więcej tym lepiej),
·         jakość produktów widoczna dla konsumentów wyrażona w pozytywnym „subiektywnym” efekcie podczas krótkiego czasookresu ich stosowania;
·         prawidłowa cena produktów dla klienta i dystrybutora uwzględniająca realia finansowe rynku danego kraju, w którym system funkcjonuje[2];
·         solidność i wiarygodność firmy na rynku (np. mierzona długością trwania firmy na rynku, analizą wzrostu obrotów firmy, ilością dystrybutorów, opinią konsumentów nt. produktów oferowanych przez firmę oraz  rzeczywista nie iluzoryczna wypłacalność zobowiązań wynikających z planu marketingowego przez firmę MLM);
·         przejrzysty, prosty i stabilny (niezmienny przez lata) plan marketingowy, który w zasadniczy sposób wpływa na sukces finansowy osób zaangażowanych w system MLM;
·         obecność filii na rynku, w którym dystrybuuje produkty (m.in. siedziba firmy[3], infolinia, możliwość nabycia produktów w oddziale, strona www przetłumaczona w językach regionalnych, wpisy podstawy prawnej istnienia oddziału, adres, kontakt (telefoniczny, mailowy, fax));
·         możliwość nabywania produktów w lokalnej walucie oraz przejrzystość rozliczania firmy MLM z jej dystrybutorem w postaci rocznego zeznania  podatkowego (jest to istotne z punktu widzenia dystrybutora, aby móc udowodnić legalność i źródło zdobytych przychodów przed organem skarbowym danego państwa);
·         czytelny, jasny i przejrzysty regulamin współpracy (przykładowo istotne są takie elementy jak: kwestie dożywotnej obecności w firmie, opłat za bycie w systemie; kwestie zmian sponsoringu, dziedziczność struktury czy przekazywanie struktury osobom trzecim);
·         stosowanie i dostępność materiałów promocyjnych i informacyjnych o firmie;
·         profesjonalny system szkoleń współpracowników stosowany przez firmę;
·         system motywacji, nagród oraz premii stosowanych do swoich współpracowników i ich wypłacalność.
Wybór  rzetelnego partnera do współpracy MLM to pierwszy krok do sukcesu w tej formie działalności gospodarczej. Bowiem jak powiedział Somerset Maugham: "Życiem rządzi pewna zabawna zasada - jeśli godzisz się tylko na najlepsze, bardzo często to dostajesz". Kolejne aspekty zależą przede wszystkim od samego lidera MLM i jego postawy wobec tej działalności. 

Artykuł ten ukazał się w Alter Business nr 18 /2016, który możesz za darmo pobrać tutaj:


[1] A. Vogelgesang „Potencjał Multilevel Marketingu”, WIS Opcjon, Gliwice 2016. (premiera odbyła się 14maja 2016 roku w Warszawie)
[2] Cena produktu nie może być kształtowana na poziomie globalnym tzn. jednakowa dla wszystkich krajów. Cena musi uwzględniać możliwości nabywcze obywateli danego kraju.
[3] Często obserwuje się praktykę, że siedziba pseudofirmy znajduje się w prywatnym mieszkaniu bądź pod fikcyjnym adresem

1 komentarz:

Dar-Zdrowia-i-Urody pisze...

Artykuł bardzo konkretny. Dziękuję. Proszę rozważyć zmianę koloru czcionki czarnej na jaśniejszą miałem problemy z czytaniem. Pozdrawiam