Zachowania konsumenta MLM- publikacja A. Vogelgesang


Ostatnio w moim kalendarzu czas zdecydowanie przyspieszył, a zdecydowanie gorąca jest klawiatura mojego komputera :) . Mam przyjemność przedstawić kolejny artykuł naukowy o tematyce zachowań konsumentów i wpływu uwarunkowań społeczno- kulturowych na ich zachowania , który został  opublikowany w kolejnym numerze Przeglądu Nauk Społecznych pt. "Zachowania konsumentów a uwarunkowania społeczno-kulturowe na przykładzie działalności gospodarczej w ramach MLM( Multi-level Marketingu)". Ten numer czasopisma jest tomem monograficznym pod redakcją Mirosławy Michalskiej Suchanek i Urszuli Michalik i zawiera wyniki badań, realizowanych w ramach projektu badawczego (Aspekt kulturowy międzynarodowego biznesu), w którym uczestniczyły Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości (Gliwice) oraz Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu (Chrzanów). 

Artykuł jest dostępny bezpłatnie pod adresem: 


http://gwsp.gliwice.pl/www/files/PNS_03_2014.pdf

Oto streszczenie artykułu:Streszczenie
Celem opracowania jest przedstawienie zależności pomiędzy uwarunkowaniami społeczno-kulturowymi a zachowaniami konsumentów na przykładzie branży przedsiębiorstw MLM (Multi level marketingu- marketingu wielopoziomowego). Podjęto próbę weryfikacji następującej hipotezy badawczej: uwarunkowania społeczno-kulturowe silnie determinują zachowania klientów- dystrybutorów w ramach systemów muli-level marketingowych wśród społeczeństwa.  Ponadto przedstawiono istotę zachowań konsumentów oraz scharakteryzowano  uwarunkowania społeczno-kulturowe zachowań konsumentów na rynku. Następnie opisano uwarunkowania społeczno-kulturowe zachowań konsumentów na przykładzie branży MLM na podstawie badań własnych.
Słowa klucze: MLM (Muli level marketing), zachowania konsumentów, uwarunkowania społecnzo-kulturowe 

Życzę miłej i owocnej lektury:)
 

Komentarze

Doskonały artykuł! Nie spodziewałam się nawet, że w takich typowo naukowych badaniach wyjdzie, że najistotniejszą rzeczą w pracy mlm będzie wg wskazanej średniej właśnie możliwość godzenia pracy zawodowej z życiem prywatnym, a nie pieniądze (te są dopiero na 2 miejscu). Czytałam z przyjemnością i ponownie cieszę się, że świat nauki "bierze się" z taką mocą za MLM - na bazie autentycznych badań, a nie fikcji wysnutej z internetowych opinii.

Popularne posty