Moralność w biznesie MLM

Mam ogromną przyjemność przedstawić Państwu najnowszy autorski artykuł dotyczący moralności w biznesie Multi level Marketingu. Tym ważniejsza chwila,że ukazał się przed świętami Bożego Narodzenia, w
Alina Vogelgesang MLM
okresie w którym częściej zapadamy w zadumę, a kwestie moralne, etyczne są przez społeczeństwo częściej zauważane.
"Moralność w biznesie okiem przedsiębiorcy sektora MLM." - to tytuł najnowszego artykułu, który ukazał się w światowym czasopiśmie naukowym World  Journal of Theoretical and Applied Sciences, który założyliśmy w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości wraz ze współpracą ze szkołami wyższymi w Czechach, Słowacji, Chorwacji.
 Numer jest bezpłatny i dostępny dla każdego w pdf na stronie uczelni.  Pod linkiem : http://gwsp.gliwice.pl/www/files/WJOTAAS_nr_01.pdf
Dziękuję  z całego serca Pani Mirosławie Michalska-Suchanek oraz Pani Urszuli Michalik za trud i wysiłek włożony w stworzenie tego cudeńka:) .

A co znajduje się w artykule? Oto streszczenie:

Abstract: The paper presents the problem of moral conduct in business with particular focus on the activities of the multi-level marketing. The first part elaborates the concept of morality and ethics in business. Then defined definition of multi-level marketing activity and presents moral aspects in multi-level marketing sector. The last section presents the results of diagnostic tests on moral behavior in the point of view of MLM’s entrepreneur.

Streszczenie: W opracowaniu przedstawiono problematykę zachowań moralnych w biznesie ze szczególnym uwzględnieniem działalności w ramach multi level marketingu. W pierwszej części podjęto rozważania nad pojęciem moralności i etyki w biznesie. Nastepnie zdefiniowano działalność w ramach multi-level marketingu oraz przedstawiono moralne aspekty w MLM. W ostatniej części przedstawiono wyniki własnych badań diagnostycznych na temat zachowań moralnych w sektorze MLM okiem przedsiębiorcy MLM.
 

Komentarze

Majk2211 pisze…
Moralność biznesu MLM, to temat niezmierzony. Pani Alina Vogelgesang postawiła pierwszy krok, by tą przestrzeń zagospodarować, wymieniając atrybuty moralne i etyczne tego rodzaju biznesu, oraz ich zaprzeczenia. W jakim celu a więc i kierunku go analizować, jakich oczekiwać rezultatów analizy, aby nastąpiły pozytywne zmiany? Myślę, że powodzenie takich wysiłków zależy, po pierwsze, od dotarcia do źródeł zjawisk, wynikających z uwarunkowań kulturowych, społecznych i gospodarczych. Biznes MLM bowiem jest uprawiany głównie przez tzw. "zwykłych" ludzi, z całym ich ładunkiem norm życiowych - one, przy okazji walki o pieniądze, wychodzą jak słoma z butów. Negatywny stereotyp MLM jest rezultatem dominacji osób i zachowań prostackich, pozbawionych wyobraźni skutków - np. jeden przekręt i "w długą".

W opracowaniu Autorki przytoczono opinie, m.in. Friedmana, o sprzeczności biznesu z etyką. Zdumiało mnie takie postawienie sprawy - wg tej logiki etyczne byłoby "odpuszczenie" przez człowieka pierwotnego, walczącego o przetrwanie, swemu prześladowcy, w walce "kto kogo" ma zjeść.
A przecież biznes jest w takiej właśnie sytuacji - walki o przetrwanie! Na jej wygraniu opiera się cała struktura etyczna zdrowego biznesu, bo nic nie tłumaczy doprowadzenia go do upadku w imię np. dobrostanu pracowników. Peter Drucker pisze, że jeśli ze stosunków międzyludzkich nie wynika nic dla pracy i zadań, ciepłe uczucia i miłe słowa są bez znaczenia, ba - maskują tylko fałszem godne pożałowania podejście do sprawy ("Menedżer skuteczny"). Warto też zapytać i próbować odpowiedzieć, dlaczego w ogóle biznes dąży do etyki - że biznesmeni mają coraz szlachetniejsze duszyczki?
Nie - jeśli tak się zachowują, to ze świadomości, że zasady etyki, moralności i ekologii plus wartości, to NAJBARDZIEJ LUKRATYWNY biznes! Że ich brak nie plami rąk ani duszy, lecz odpycha klientów.
Jeśli w jakimś kraju najbardziej skuteczny w biznesie jest bandytyzm i złodziejstwo, jako produkt i środowisko kulturowe (np. w Rosji, czego doświadczyłem osobiście), to etyka budzi śmiech politowania, choć stanowi wielką tęsknotę klientów.
Życzę Pani Alino odważnych i wnikliwych sondaży i badań, publikując wyniki niezależnie od tego, komu się to nie spodoba. To jedyny i najlepszy fundament kształtowania postaw elity MLM, jaką Pani kształci na swej Uczelni. Trzymam kciuki! Mieczysław Krause
Dziękuję bardzo za namiar na artykuł - znów dobrze jest poczytać o kwestiach tak ważnych, a związanych z MLM, w którym się działa z ust kogoś, kto jest naukowcem (a nie tylko biznesmenem)- i autorytetem w tych kwestiach. Pozdrawiam serdecznie.
Osobiście uważam,że pierwotnie etyka w biznesie to droga wystawiona przez biznes do tworzenia pozytywnego wizerunku , celem zdobycia sobie poparcia wśród społeczeństwa. I pierwotnie też tak było. Obecnie społeczeństwo jeśli rozpozna takie działanie kreowane przez firmy to odwraca się od niego. Współczesne firmy nie moga "grać" bycia etycznym , młode pokolenie wymaga czegoś więcej od współczesnych firm tzw. autorytetu, postaw, zasad, wartości. Jeśli tego nie otrzymają bojkotują zachowanie takich firm wykorzystując różnorodne media społecznościowe, a tym samym kreują wirtualną slaktywistyczną jedność ( solidarność). Współczesny MLM bez etyki będzie upadał, ale musi być to zachowanie czyste, bez podtekstów. Za pospulstwem, bo "prostactwem" ludzie nie zajdą daleko, ale za prawdziwym liderem jak rycerzem z etosem i słowem moralności i prawdy tak. Pozdrawiam Was serdecznie . Alina V.

Popularne posty