Specyfika marketingu relacji w marketingu wielopoziomowym - dr Alina Warzecha


Ukazał się w wersji elektronicznej kolejny artykuł mojego autorstwa. Tym razem mowa o marketingu relacji w marketingu wielopoziomowym. Problem nigdy wcześniej nie publikowany w literaturze naukowej.
Oto streszczenie:
W artykule przedstawiono istotę marketingu relacyjnego we współczesnym przedsiębiorstwie. Ponadto przedstawiono krótką charakterystykę przedsiębiorstw MLM funkcjonujących w gospodarce rynkowej. Następnie autorka ukazała rolę lidera MLM w przedsiębiorstwie oraz omówiła nigdy do tej pory niepublikowane etapy kształtowania się relacji w przedsiębiorstwie MLM pomiędzy liderem a jego strukturą a także przedstawiła cykl życia klienta MLM
Summary

The article presents the essence of relationship marketing topics in the modern enterprise. In addition, author presents a brief characterization of MLM companies operating in a market economy. Into this article the author presents the role of leadership of MLM in the company and never discussed so far unpublished stages of development of the relations between the leading MLM company and its structure. It has been presented  the customer of MLM life cycle.

całość artykułu można znaleźć pod tym linkiem:   


życzę miłej i inspirującej lektury!!

Komentarze

Popularne posty