Koniunktura gospodarcza a rozwój MLM

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie  Pod takim tytułem 18-19 kwietnia br. zostanie przedstawiony   autorski artykuł podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów i Młodych Pracowników Nauki  w Lublinie  w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. W artykule przedstawiono wpływ koniunktury gospodarczej na rozwój branży przedsiębiorstw MLM/ DS, ukazano analizę koniunktury gospodarczej Polski z uwzględnieniem danych na dzień 1  lutego br.   Dla czytelników przedstawiam wprowadzenie do tego artykułu:Rozwój przedsiębiorczości uzależniony jest od sytuacji makroekonomicznej gospodarki i jej fazy cyklu koniunkturalnego. Obecnie światowa gospodarka spowalnia i wzrasta poziom niepewności, co do jej przyszłości. Taka sytuacja nie sprzyja zakładaniu nowych klasycznych form biznesu, zaś społeczeństwo narażone na utratę zatrudnienia stara się poszukiwać alternatywnych form zarobkowania. Z drugiej strony klasyczne formy zatrudnienia nie dają pewności stałej posady nawet dla osób zatrudnionych „na tzw. stały” etat. Praca w tej formie jest gwarantowana na tak długi okres, jak długo trwa okres wypowiedzenia ze stosunku pracy. Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony może być w każdym czasie wypowiedziana przez pracodawcę.
Los pracowników leży w rękach pracodawców, zaś płaca dość często nie przedstawia się imponująco. Alternatywą pracy na etacie jest prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Stwarzanie przyjaznych warunków rozwoju przedsiębiorczości indywidualnej przez państwo wyrażanej jako możliwość prowadzenia działalności gospodarczej powinno być nadrzędnym celem każdego kraju funkcjonującego według zasad gospodarki rynkowej. Rozwój przedsiębiorczości wyrażonej w liczbie powstających i funkcjonujących małych i średnich przedsiębiorstw wpływa na wzrost gospodarczy kraju, a tym samym implikuje na poprawę jakości życia jego mieszkańców. Poprawa konkurencyjności gospodarki danego kraju na tle innych państw sprzyja wzrostowi liczby inwestycji zagranicznych, a tym samym przyczynia się również do rozwoju gospodarczego danego kraju. To tylko niektóre pozytywne efekty rozwoju przedsiębiorczości w gospodarce .
Wraz ze wzrostem niepewności gospodarczej wzrasta chęć rozwoju alternatywnych form prowadzenia działalności gospodarczej. Przykładem takiej formy jest marketing wielopoziomowy (Multi – Level Marketing). W zależności od indywidualnego podejścia danej osoby może stać się źródłem dodatkowego dochodu lub jedynym środkiem utrzymania.
Celem artykułu jest wskazanie zależności pomiędzy uwarunkowaniami koniunkturalnymi w gospodarce a rozwojem przedsiębiorczości w ramach marketingu wielopoziomowego. Ponadto celem artykułu jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie czy dekoniunktura gospodarczo sprzyja powstawaniu alternatywnych form przedsiębiorczości – przedsiębiorstw MLM wśród Polaków?

Komentarze

Anonimowy pisze…
Witam serdecznie
Chciałabym móc mieć możliwość kupienia książki napisanej przez Panią doktor. Jeśli ktoś może mi podpowiedzieć jak to zrobić to bardzo proszę.
Pozdrawiam
Klaudia Mikaszek

Popularne posty