Z MLM'em na LATEe-c


Już dzisiaj mam przyjemność poinformowania o najnowszym projekcie realizowanym przez Gliwicką Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości- cykl e-konferencji pt.  The First International Language And The Environment E-conference (LATEe-c). Najbliższa e-konferencja odbędzie się 25 marca br.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, a jej  głównym celem jest  umożliwienie wymiany myśli i doświadczeń między przedstawicielami różnych dziedzin nauki z różnych stron świata.

Pole proponowanej naukowej penetracji jest rozległe i obejmuje zagadnienia językoznawcze, kulturoznawcze, literaturoznawcze oraz związane z pedagogiką, ekonomią, psychologią i socjologią, a także szeroko rozumianą dydaktyką. Pokłosiem e-konferencji będzie e-monografia (recenzowana, z numerem ISBN). Już dzisiaj wiemy, że będą w niej uczestniczyli m.in.: Czesi, Słowacy, Węgrzy, Brytyjczycy, Niemcy no i oczywiście Polacy.

Osobiście na konferencji przedstawię problematykę wieloznaczności języka w marketingu wielopoziomowym (Wieloznaczność języka na przykładzie branży multi level marketingu (MlM). Zapraszam Wszystkich chętnych do udziału oraz śledzenia zmian na stronach  uczelni, ponieważ wszystkie publikacje będą udostępnione za darmo w postaci elektronicznej na stronie uczelni. Oto streszczenie:


WIELOZNACZNOŚĆ JĘZYKA NA PRZYKŁADZIE BRANŻY MULTI LEVEL MARKETINGU (MLM)
AMBIGUITY OF LANGUAGE BASED ON MULTI LEVEL MARKETING INDUSTRY (MLM)
Streszczenie
W artykule przedstawiono specyfikę wieloznaczności w języku, ze szczególnym uwzględnieniem języka biznesu. W artykule podjęto próbę pozytywnej weryfikacji przyjętej hipotezy, która jest następująca: język biznesu jest narzędziem komunikacyjnym, który ulega permanentnej ewolucji, nawet w obszarze pojęć już wcześniej określonych. Przedmiotem egzemplifikującym przyjęte przypuszczenia był język biznesu stosowany w środowisku menedżerów marketingu wielopoziomowego (MLM).
Summary
The paper presents the specificity of ambiguity in the language, with particular emphasis on the language of business. The article attempts to positively verify the hypothesis adopted, which are as follows: The language of business is a communication tool that is permanent evaluated, even in the area of languages which are already pre-determined. The subject was verified by language of business managers used in multi-level marketing (MLM).

Komentarze

Popularne posty