Przy MLM'owym stole zasiąść może każdyW systemie marketingu wielopoziomowym niezależnie jaką firmę będziemy analizować jednoznacznie możemy powiedzieć, że każda osoba odnajdzie swoje miejsce. Może występować w roli klienta (konsumenta), dystrybutora, lidera. Jednocześnie nie jest wykluczone, aby łączyć te trzy role razem. Tym samym społeczeństwo trochę z niedowierzaniem traktuje osoby funkcjonujące w tej formie biznesu, wytykając palcami, że tak wielu osobom nie udało się zbudować skutecznej, czyli efektywnej oraz trwałej, stabilnej struktury network marketingowej.
 Przyczyn nieskuteczności działań jest bardzo wiele. Wśród podstawowych czynników determinujących o sukcesie danej osoby w MLM’ie należy główną uwagę skupić na
jej osobowości, umiejętnościach, wiedzy i kompetencjach, którymi dysponuje oraz poziomem determinacji, którą posiada. Możemy to ująć za pomocą prostego wzoru:


(Predyspozycje osobowościowe +Umiejętności+ Wiedza+ Kompetencje) * Determinacja= Sukces działania w MLMOczywiście tak prosty wzór jest uwarunkowany szeregiem różnorodnych  uwarunkowań  zewnętrznych np.:

  • ·         poziomem zamożności (zainwestowanie większej ilości środków finansowych pozwala na szybsze czerpanie dochodów wynikających z planów marketingowych, ale nie gwarantuje stabilności w tworzeniu struktur MLM),
  • ·         liczbą kontaktów osobistych (większa liczba potencjalnych kontaktów pozwala na szybsze zbudowanie własnej struktury sprzedażowej)
  • ·         miejscem zamieszkania( osoby zamieszkujące na terenach zurbanizowanych szybciej tworzą swoje grupy sprzedażowe niż osoby mieszkające na terenach wiejskich);
  • ·         możliwościami czasowych  ( osoby poświęcające tylko tej formie biznesu szybciej osiągają wyższe pozycje menedżerskie niż osoby traktujące tę formę działalności jako działalność dodatkową).

Jednakże nie są to jedyne elementy decydujące o sukcesie danej osoby w MLM, w moim przekonaniu każdy z tych czynników można przezwyciężyć podejmując różnorodne działania  zaradcze. Niemniej jednak jedynym elementem, który ma najistotniejsze znaczenie jest determinacja, a dokładnie silna motywacja wewnętrzna , którą musi posiadać lider MLM. Bez motywacji wewnętrznej nie osiągnie on jakiegokolwiek sukcesu w działalności network marketingowej. Ponadto łatwo można zauważyć ,że osób znajdujących się w czołówce najwyższego top managementu danej firmy MLM  jest stosunkowo niewielka liczba. Dlaczego? Sekret tkwi niewątpliwie w ich pozostałych determinantach, a mianowicie umiejętnościach, wiedzy, kompetencjach a głównie osobowości. O ich sukcesie cechuje „sekretna umiejętność” wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań zarządzania strukturą MLM.
Opublikowany przez Harvard Business Review Raport Gregersena wyróżnia pięć podstawowych umiejętności, które decydowały o sukcesie największych uznanych przez świat ludzi sukcesu- biznesmenów innowatorów. W raporcie udowodniono tezę na podstawie przeprowadzonych badań, iż innowacyjni przedsiębiorcy znacząco różnią się od innych dyrektorów, przedsiębiorców. Wyróżnia ich następujące pięć umiejętności:

  • umiejętność budowania skojarzeń, czyli kojarzenie lub zdolność łączenia niepozornie powiązanych pytań, problemów, pomysłów z różnych dziedzin;
  • umiejętność zadawania prowokacyjnych pytań P.Druker określił tą umiejętność mówiąc: „ Ważne i trudne zadanie nie polega nigdy na wyszukiwaniu właściwych odpowiedzi, tylko na wyszukiwaniu właściwych pytań”;
  • obserwowanie, czyli umiejętność tworzenia nietypowych pomysłów biznesowych , dzięki analizowaniu codziennych zjawisk i zachowań konsumentów;
  • umiejętność eksperymentowania, a dokładnie testowania swoich pomysłów biznesowych, dokonując prób, tworząc prototypy;
  • networking, czyli tworzenie sieci różnorodnych kontaktów wśród różnorodnych grup społecznych, co pozwala na uzyskanie dostępu do coraz większych zasobów, promowanie siebie samych oraz własnych przedsiębiorstw, przyspieszanie rozwoju własnej kariery zawodowej. Networking pozwala na utrzymywanie kontaktów z ludźmi  posiadającymi wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin , aby poszerzać własne horyzonty myślowe.

Niewątpliwie każdy czytelnik zgodzi się, że te cechy powinien posiadać  nie tylko przedsiębiorca w klasycznym biznesie, ale również czołowy top lider MLM’u, który chce osiągnąć sukces w marketingu wielopoziomowym.

Źródło: „DNA innowacyjnego menedżera”, Raport specjalny Harvard Business Review Polska, Warszawa, listopad 2010,

Komentarze

Piotr Zarzycki pisze…
Święte słowa.
Powinnam chyba odpowiedzieć Amen.:)

Popularne posty