CSR w network marketingu

Przedsiębiorstwa MLM w swojej ofercie produktowej oferują produkty mające wiele cech produktów "zrównoważonych", czyli produktów, które starają się nie zanieczyszczać środowiska, oszczędzają energię i surowce naturalne, są ekonomiczne wykonane, bezpieczne, zdrowe i satysfakcjonujące dla producentów i społeczeństwa- konsumentów. Ich unikatowość wynika z coraz większych wysublimowanych wymagań stawianych przez społeczeństwo. Sama funkcjonalność , estetyka , niezawodność nie wystarcza. Klienci zwracają silną presję na prozdrowotne aspekty.

 Wynika to z rosnącej świadomości społeczeństwa na temat szkodliwych substancji i ich wpływu na zdrowie i życie jednostki. Produkty network marketingowe nie spełniające tych kryteriów nie zwyciężają w ostrej walce konkurencyjnej z ofertą produktową dystrybuowaną kanałami tradycyjnymi. Ich żywotność jest krótka, wręcz nie przetrwają fazy wprowadzenia na rynek.Produkty network marketingowe powinny oferować klientowi unikatowe, wyszukane wartości nigdzie wcześniej nie oferowane konsumentowi. Rzetelne firmy network marketingowe nie nastawione na strategię zdzierstwa, starają się sprostać tym wymaganiom, tym samym akcentują swoją unikatowość na rynku , która pozwala na ich dystrybuowanie kanałami bezpośrednimi , a nie tradycyjnymi.
Ogromną rolę w tym procesie odgrywają dystrybutorzy i liderzy. Wiąże się to z ich poziomem edukacji na temat  zrównoważonych produktów network marketingowych.

Podstawowym zadaniem lidera MLM jest sprawienie , aby ludzie współpracujący z nim w network marketingu zaakceptowali i zrozumieli , a przede wszystkim wdrożyli koncepcję zrównoważonego rozwoju, czy CSR ( społecznej odpowiedzialności biznesu). Koncepcja zrównoważonego rozwoju silnie akcentuje wymiar aksjologiczny, wskazując przykładowo takie wartości jak : życie,zdrowie, sprawiedliwość, tolerancja. Drugim zadaniem lidera MLM jest zmotywowanie członków swoich struktur, aby realizowali cele z wykorzystaniem koncepcji rozwoju zrównoważonego, czy CSR. W swoim zarządzaniu własnymi strukturami realizowali wartości wynikające z koncepcji rozwoju zrównoważonego. Liderzy , którzy budują swoje struktury na nieuczciwych relacjach, nieuczciwych zachowaniach biznesowych nie potrafią utrzymać swoich struktur w stabilnym wzroście. Pomimo,iż dystrybuują produkty posiadające cechy zgodne z koncepcją zrównoważonego rozwoju. 
Inspirowanie do wdrażania koncepcji rozwoju zrównoważonego może rozwinąć i stworzyć stabilne grupy sprzedażowe. Lider MLM swoim przykładem ma wymagać od innych osób w strukturach realizacji  network marketingu ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności, rozwoju, szacunku, uczciwości i rzetelności. Są to niewątpliwie cechy biznesu zrównoważonego.

Czy w swoim zarządzaniu własną strukturą sprzedażową  wprowadziłeś zasady zrównoważonego rozwoju? Jeśli nie - pora rozpocząć i to natychmiast!!

Komentarze

Popularne posty