Efektywność struktur w MLM'ie


Współczesna era gospodarki , często określana jest gospodarką człowieka( people economy), którą cechuje silna potrzeba angażowania się ludzi, społeczności na rzecz tworzenia wartości i realizacji idei. Podstawą działania ludzi jest chęć rozwoju, pod wpływem kombinacji zmian społecznych i psychologicznych ludzi, które motywują do działania. Ludzie poszukują sensu inicjatyw, w których chcą uczestniczyć . Jeśli widzą sens działania – dobrowolnie angażują się, pragnąc być współautorami tej wartości i wspierać ją. Potrzeba zaangażowania dotyczy zarówno klientów jak i pracowników.

Zwiększając zaangażowanie pracowników zwiększamy wartość przedsiębiorstwa. Istnieje ścisła relacja pomiędzy zaangażowaniem klientów i pracowników. Przedsiębiorstwa aktywizujące do działań swoich pracowników, za ich pośrednictwem będą mogły zaangażować swoich klientów.
Każdy network marketingowiec budując swoją grupę sprzedaży tworzy własny zespół sprzedażowy (własne przedsiębiorstwo). To zadaniem lidera MLM jest budowanie zaangażowania swoich członków grupy. 

Efektywność grupy MLM zwiększa się wraz ze wzrostem satysfakcji z pracy (Employee Value Proposition)- tzw. Czynnik satysfakcji. Jakie elementy wpływają na wzrost czynnika satysfakcji wśród grup network marketingowych? Wymienić można następujące elementy:

  • ·         Plan marketingowy firmy, a dokładnie wielkość wynagrodzenia osiągana przez członka grupy ( wynagrodzenie podstawowe, wielkość dochodu pasywnego, rabaty, upusty, nagrody i wyróżnienia);
  • ·         Ścieżka samodoskonalenia i rozwoju ( dostęp do różnorodnych form szkolenia);
  • ·         Wizerunek firmy MLM oraz jej produktów w społeczeństwie;
  • ·         Atmosfera w grupie sprzedażowej.
Lider MLm tworząc atrakcyjne warunki współpracy jak magnes przyciąga nowe osoby do struktury, ponieważ nie tylko stwarza możliwości zarobkowania, ale przede wszystkim tworzy możliwości do zaspokajania potrzeb samorozwoju, samorealizacji oraz chęci niesienia pomocy innym w samorealizacji. Przedmiotem zaangażowania członków grupy MLM może być nie tylko dobra relacja w grupie, ale przede wszystkim osobowość lidera, możliwość wykonywania przez członków grupy wyuczonych profesji, atrakcyjne przedsięwzięcie realizowane przez grupę ( np. udział w targach, przygotowania do local eventu).
Uzyskiwanie przez członków grupy profitów wynikających z planu marketingowego firmy jest traktowane jako rekompensata za jaką osoby godzą się uczestniczyć w danym MLM’ie. Zadaniem lidera MLM jest zbudowanie prawdziwego zaangażowania, obudzenia w członkach swojej grupy sprzedażowej poczucia współodpowiedzialności za swoją firmę MLM. Osiągniemy to poprzez kulturę odpowiedzialności, przywództwo i otwartą szczerą komunikację. Pamiętajmy ,że biznes MLM to biznes relacji międzyludzkich.

Komentarze

Hej :) Dzięki za ten artykuł, bardzo ciekawie było poznać Twój punkt widzenia na temat MLMów. Dla mnie osobiście jest to dość mało korzystny sposób prowadzenia biznesu, ale rozumiem, że niektórym może się to sprawdzać - zwłaszcza liderom :)

Popularne posty