Wartość lidera MLM w sprzedaży


 Potocznie wiele osób rekrutujących nowe osoby do swoich struktur stwierdzają, że każdy nadaje się do sprzedaży w ramach systemów marketingu wielopoziomowego. Jest to niewątpliwie błędne podejście, nagminnie popełniane przez osoby rekrutujące. Pewne i niepodważalny jest fakt,  iż każda osoba znajdzie w ramach systemu network marketingu swoje miejsce w strukturze. Odnajdzie się w roli konsumenta produktów MLM, dystrybutora czy lidera MLM.

Nieudane wejście do struktur network marketingowych, skutkuje negatywnym podejściem danej osoby do całego systemu network marketingu. Główna przyczyną odejścia nowowchodzących osób jest zła obsługa klienta przez niedoświadczonego dystrybutora MLM. Najczęstszą przyczyną odejścia klientów jest zła jakość obsługi klienta, tylko 14 % badanych za przyczynę przejścia do konkurencji lub rezygnacji z konsumpcji podają złą jakość produktu. Kolejne miejsca zajmują cena (9%), zmiana przyzwyczajeń (5%).

Raport „The Cost of Poor Customer Service: The Economic Impact of the Customer Experience and Engagement” opisuje wyniki badań przeprowadzonych na grupie 8800 konsumentów z 16 krajów. 

 We wnioskach z badań wskazano, że nieodpowiedni poziom obsługi klienta powoduje straty w firmach rzędu 338,5 mld USA. Straty te wynikają głównie z rezygnacji z usług firm lub ze złych doświadczeń z obsługą klienta. Według raportu średnia wartość każdego utraconego wynosi 243 USA rocznie. Straty zostały określone jako przeniesienie transakcji do konkurencji 63% konsumentów, a także rezygnacji z usług (37% konsumentów). Roczna średnia wartość każdego straconego klienta w Polsce wynosi 145 Euro.


 Lojalność, satysfakcja klientów zależy nie tylko od jakości towarów i poziomu cen, ale przede wszystkim od przygotowania i umiejętności społecznych sprzedawców. Współczesny sprzedawca musi stworzyć pro kliencką postawę wobec swojego klienta, ponieważ klient oprócz towaru kupuje sobie dobre samopoczucie. Zadowolenie klientów wzrasta, gdy wzrasta inicjatywa sprzedawcy wobec kupującego. Innymi źródłami zadowolenia konsumentów są: kompetencja, wygoda, personalizacja. 
W network marketingu osoba rekrutująca pełni rolę sprzedawcy, zaś klientem jest osoba nowo wchodząca do struktury. Ów rekruter pozyskując nową osobę do struktury powinien zapewnić jej wszystkie źródła zadowolenia na tak wysokim poziomie aby osoba była chętna rozpocząć współpracę w ramach network marketingu. 
Współczesny network marketingowiec musi mieć świadomość, że  permanentny proces uczenia się stanowi nieodłączny element rozwoju jego umiejętności i warsztatu. Najgorszą wizytówką firmy MLM są niekompetentni, pozbawieni wiedzy na temat: produktu, technik sprzedaży, idei network marketingu dystrybutorzy.


Komentarze

Popularne posty