Kreatywność w multi-level marketingu

Kolejny artykuł z zakresu marketingu wielopoziomowego zakończony. "Kreatywność w Multi-level marketingu " to tytuł publikacji , która ukaże się w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Referat zostanie wygłoszony 20 września 2012 roku podczas konferencji naukowej  na UE w Katowicach. Temat konferencji brzmi: "Kreatywność i systemy inteligencji biznesowej jako przedmiot badań ekonomicznych”.


Głównym celem konferencji jest wymiana myśli na temat miejsca ekonomii w kreatologii (interdyscyplinarnej wiedzy o twórczości) oraz zastosowań wiedzy kreatologicznej w praktyce gospodarczej (w tym: w zakresie budowania systemów inteligencji biznesowej). Jego realizacji ma służyć próba określenia zakresu zagadnień wchodzących w zakres ekonomii kreatywności oraz powiązań pomiędzy nią a innymi obszarami kreatologii oraz zarządzania kreatywnością.Oto streszczenie  artykułu


W artykule przedstawiono do tej pory nie ujmowany przez badaczy problem kreatywności w przedsiębiorstwach multi-level marketingowych (MLM). Ukazano istotę MLM’u jako kreatywnej strategii marketingowej stosowanej przez współczesne firmy handlowe. Przedstawiono istotę i specyfikę przywództwa i zarządzania w sektorze przedsiębiorstw MLM. Dodatkowo opisano uwarunkowania rozwoju kreatywności w przedsiębiorstwach network marketingowych.


Summary
The problem of creativeness in MLM enterprises has not been captivated till now. This article shows the essence and idea of multi-level marketing as a marketing strategy used by modern business firms. It presents the specificity of leadership and managements into network marketing. Additionally this article describes conditions of development of creativeness in network marketing enterprises.

Komentarze

Maciek pisze…
Zmieniłaś Alinko wygląd skórki widzę. Teraz jest lepiej.
Wiosna przyszła a z nią nowe porządki. Wyganiam zimę!!!
Maciek pisze…
Bardzo dobrze. Tak trzymaj!

Popularne posty