Alina Warzecha o zarządzaniu przedsiębiorstwem MLM - Marketing personalny w przedsiębiorstwie MLM

Wiedza na temat zarządzania przedsiębiorstwem MLM jest znikoma, dlatego rozpoczynam cykl wykładów dotyczących zarządzania przedsiębiorstwem marketingu wielopoziomowego.
Pierwszy wykład dotyczy marketingu personalnego , o którym niezbyt wiele osób pamięta .

Marketing sieciowy oparty jest na relacjach partnerskich, na kontaktach międzyludzkich. Jeśli jesteś menedżerem marketingu wielopoziomowego doskonale zdajesz sobie z tego sprawę. Codziennie planujesz kolejne spotkania, przeprowadzasz dziesiątki rozmów mówiąc o specyfice tego biznesu.


Niemniej jednak niewielu zdaje sobie sprawę ,że będąc przedsiębiorcą marketingu wielopoziomowego budujemy nie tylko swoją sieć zbytu tylko tworzymy przedsiębiorstwo. Właśnie to jednoosobowo zarządzane przedsiębiorstwo ma za zadanie wraz ze swoją firmą matką ( tzn. firmą , której produkty lub usługi dystrybuujemy) budowanie polityki marketingu personalnego.

Mój przyjaciel powiedział takie zdanie : „Ludzie to firma. Firma to ludzie, chcesz mieć dobrą firmę musisz być człowiekiem i mieć dobrych ludzi”. W przedsiębiorstwie MLM nie zatrudniamy nowych pracowników , ale tworzymy swoją strukturę , na podstawie relacji , partnerstwa. Nasi partnerzy stają się tym samym naszymi „pracownikami”, o których musi tak samo dbać jak w tradycyjnym biznesie.

Na początku wyjaśnijmy czym jest marketing personalny, zwany kadrowym. Jest to całokształt działań wewnętrznych i zewnętrznych firmy związanych z zarządzaniem społecznym potencjałem organizacji, kształtowaniem jego wielkości i struktury oraz doskonaleniem dzięki tworzeniu korzystnych warunków dla zaangażowania się pracowników w działalność przedsiębiorstwa i podnoszenie jego efektywności rynkowej oraz pozyskiwaniu właściwych pracowników z rynku pracy. Innymi słowy marketing personalny wykracza poza zakres tradycyjnie rozumianego marketingu w przedsiębiorstwie. Zawiera on orientację etyczną wedle, której założenia polityki kadrowej nie mogą być budowane na zwykłej manipulacji pracownikami, a sama ta polityka nie może być zorientowana na agresywne, krzykliwe pozyskiwanie pracowników bez przygotowania odpowiedniego klimatu i struktury firmy.. W marketingu kadrowym w centrum uwagi znajduje się człowiek” .

W znanej koncepcji marketingowej „5 P” (składającej się z 5 elementów: produktu, ceny dystrybucji, promocji, ludzie) w marketingu personalnym produktem jest stanowisko pracy. Firma chce za pomocą różnorodnych źródeł i form rekrutacji sprzedać specyficzny towar, usługę, czyli stanowisko pracy. W firmie MLM są to stanowiska dystrybutora, lidera. Firmy matki współpracują ze swoimi obecnymi dystrybutorami marketingu sieciowego w celu opracowania i oferowania różnych narzędzi rekrutacyjnych tworzących system zachęt dla nowych dystrybutorów. Dodatkowo przedsiębiorstwo chce osiągnąć jak najlepszą cenę, która przyjmuje tutaj postać „wykwalifikowanego pracownika”- w firmie MLM rozumiemy dobrze wyszkolonego dystrybutora znającego specyfikę branży MLM oraz specyfikę produktu oferowanego przez firmę matkę. W takim ujęciu proces rekrutacji powinien być prowadzony według zasad i narzędzi funkcji marketingowej w firmy (od analizy rynku, konkurencji, po ustalenie gustów-potrzeb klientów). Praca człowieka staje się elementem konkurencyjnej gry rynkowej.
Reasumując w modelu „5P” w marketingu personalnym przedsiębiorstwa MLM wyróżniamy następujące elementy:

produkt (product) - stanowisko pracy zwane określeniami dystrybutor, lider;

cena (price) - korzyści z objęcia stanowiska, kwalifikacje pracownika, wiedza, czas, zaangażowanie, doświadczenie, kontakty itp.;( w Firmie MLM określane planem marketingowym- planem motywacyjnym)

dystrybucja (place) - źródła i formy (kanały dystrybucji informacji) rekrutacji; czyli sposoby budowania własnych grup sprzedażowych -rekrutacji nowych dystrybutorów

promocja (promotion) - właściwe wykorzystanie odpowiednich form rekrutacji, wizerunek firmy, PR firmy w celu wywołania zainteresowania nią potencjalnych dystrybutorów marketingu sieciowego;

personel (people) – obecni i potencjalni dystrybutorzy firmy matki .

Zatem podstawą funkcjonowania każdej firmy marketingu wielopoziomowego jest zbudowanie własnej polityki marketingu personalnego. Jesteś osobą dystrybuującą produkty firm MLM- zbuduj własną politykę marketingu personalnego. Dzięki temu twoja firma zyska dobre podstawy do budowania trwałych struktur.

Komentarze

Anonimowy pisze…
Wspanialy tekst. Oby wiecej!

my homepage opinie o natural pharmaceuticals

Popularne posty