Nowy artykuł o branży MLM w biuletynie PTE

Ukazał sie kolejny autorski  artykuł dotyczący branży MLM w biuletynie PolskiegoTowarzystwa Ekonomicznego oddziału w Gliwicach pt.Przedsiębiorstwo MLM jako alternatywna forma przedsiębiorczości w Polsce w okresie dekoniunktury. Zapraszam do lektury :)

Wprowadzenie

Stwarzanie przyjaznych warunków przez państwo do rozwoju przedsiębiorczości wyrażanej jako możliwość prowadzenia działalności gospodarczej powinno być nadrzędnym celem każdego kraju funkcjonującego według zasad gospodarki rynkowej. Rozwój przedsiębiorczości wyrażonej w liczbie powstających i funkcjonujących małych i średnich przedsiębiorstw wpływa na wzrost gospodarczy kraju, a tym samym implikuje na poprawę jakości życia jego mieszkańców. Poprawa konkurencyjności gospodarki danego kraju na tle innych państw sprzyja wzrostowi liczby inwestycji zagranicznych, a tym samym przyczynia się również do rozwoju gospodarczego danego kraju. To tylko niektóre pozytywne efekty rozwoju przedsiębiorczości w gospodarce .

Celem artykułu jest ukazanie przedsiębiorczości Polaków w okresie dekoniunktury. Ponadto celem artykułu jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie czy dekoniunktura gospodarczo sprzyja powstawaniu alternatywnych form przedsiębiorczości wśród Polaków? W tym celu zostanie opisana specyfika sektora przedsiębiorstw marketingu wielopoziomowego, nazywanego złośliwie przez wielu ekonomistów „ niemrawymi przedsiębiorstwami”.

Komentarze

Popularne posty