Zastosowanie Multi Level Marketingu (MLM)


Ukazał się pierwszy recenzenowany naukowy artykuł na temat Multi Level Marketingu pt. "Zastosowanie Multi Level Marketing" w wydaniu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw-luty 2010. Niestety ubolewam nad jednym, że oryginalny tytuł artykułu :Niechciane dziecko współczesnej ekonomii- przedsiebiorstwo MLM nie zostało zatwierdzone przez redakcję.

Najważniejszy pierwszy krok. Cieszę się ,że w Polsce został przełamany temat tabu, iż przedsiębiorstwa MLM to dobrze funkcjonujące mikrofirmy w Naszym kraju.

Streszczenie artykułu:

Wraz z rozwojem społeczeństwa informacyjnego wzrasta rola nie tylko kapitału ludzkiego, ale również przedsiębiorczości. Obok tradycyjnych form prowadzenia działalności gospodarczej pojawiają się nowe formy przedsiębiorstw. Jednym z bardziej rozwijających się rynków na całym świecie jest multi-level marketing (MLM), czyli marketing wielopoziomowy. W artykule przedstawiono istotę MLM’u oraz jego rolę i znaczenie we współczesnej gospodarce rynkowej. Dokonano porównania tej formy prowadzenia biznesu z tradycyjną formą oraz obalono mit krążący na temat MLM’u dotyczący piramidy finansowej.


Więcej na temat można znaleźć na stronie: http://www.orgmasz.pl/mies.php?r=2010&m=2

Komentarze

Popularne posty