Skoro wspinamy się pod górę ,to wcześniej czy później musimy z niej zjechać...

Wielu studentów i znajomych zadaje mi pytanie co się stanie w związku z światowym kryzysem gospodarczym. Czy nam grozi kryzys?
Kryzys gospodarczy rozprzestrzenia się po całym świecie jak wirus grypy. Atakuje wszystkich , kraje słabo rozwinięte gospodarczo oraz najmocniej rozwijające się gospodarki, jak Chiny. Śmieszą mnie wypowiedzi wielu polityków, a nawet wielkich ekonomistów,że kryzys gospodarczy Polsce nie grozi. Kryzys gospodarczy rozumiemy jako zjawisko głębokiej depresji gospodarczej.
Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że gospodarka na całym świecie rozwija się cyklicznie. Kryzys jak i wzrost jest jej naturalnym stanem. Skoro wspinamy się pod górę , to wcześniej czy później musimy z niej zjechać ! W ciągu ostatnich 150 lat w gospodarkach krajów uprzemysłowionych było 17 okresów boomu gospodarczego, które przeciętnie trwały 5 lat oraz 17 okresów recesji, trwające przeciętnie 2 lata.
Polska gospodarka miała do tej pory bardzo dużo szczęścia. Po pierwsze, nasz rozwój gospodarczy wykorzystywał światową koniunkturę wzrostu. Po drugie, wraz z przystąpieniem do struktur UE , do Polski płyną ogromne strumienie pieniędzy, których sami nie bylibyśmy w stanie wygenerować z budżetu państwa na inwestycje. Po trzecie, Polska dostała szczęśliwego wygranego losa z loterii - czyli organizację EURO 2012, co przyspieszyło szereg inwestycji infrastrukturalnych. Dlatego okres wrostu polskiej prosperity gospodarczej był wydłużony.
Pora na zweryfikowanie naszych możliwości gospodarczych. Kryzys gospodarczy to taki stan, który zweryfikuje, które organizmy w naszej gospodarce są najmocniejsze. Powinna nastąpić naturalna selekcja - zostają najzdrowsze organizmy, chore powinny zginąć. Niemniej jednak zawsze znajdzie się lekarz , który pragnie wyleczyć chorego. Tym razem to rządy wielu państw zgodnym chórem leczą gospodarkę , kolejnymi zastrzykami ogromnych pieniędzy, ale czy to słuszne lekarstwo na tę chorobę?.......

Komentarze

Popularne posty